News RSS

Text is currently in Norwegian, to translate. Please use Google Translate add in on your browser.    For mange er det å ta bilder på tur med hunden en selvfølge. Det å bevare minnene, å se tilbake på de fantastiske opplevelsene. Turer i fjellet, på ski, jakt, løpetur eller sykkelturer. Eller å ta bilde når hunden er på trening og arbeider. Men det kan være vanskelig å få med seg de beste øyeblikken, hunden kan jo tross alt ikke ta sine egne bilder eller film. Eller kan hunden det? Det finnes ingen gode løsninger der man gir hunden muligheten for...

Read more