Harness adjustments and fitting of your dog harness

Fitting of the harness

Fitting of the harness to ensure mobility, stability and comfort. 

(Norsk oversettelse lengre ned)

Correct adjustment of the harness is important for both the wellbeing of your dog, but also safety. 

A correctly adjusted harness will ensure safety of your dog. It should not be too tight because this will be uncomfortable and restrict your dog's natural breathing. And it should not be loose in any of the straps, because branches and other elements can come between the straps and your dog. This can be dangerous and hurt your dog. You also risk the dog backing away and out of the harness in situations where you need to have control. 

Hvordan justere stramme hundeselen

 So, how to fit the HappyPaw FENRIS dog harness: 

 1. Start by loosening the straps, so none of the straps will be too tight on your dog. 
 2. Put the harness on your dog while your dog is in a standing position. 
 3. Place the upper part and the lower part of the harness incorrect positions, then check how much slack you need to tighten one the two straps in front. 
 4. Tighten the straps in front (the straps that go around the dog's neck). It should not be a problem taking the harness on and off. 
 5. Put the harness on again and check the straps that go around the dog's chest. You should be able to put your hand between the strap and the harness without using any force. 
 6. Tighten the chest straps, and make sure you don't have long loose ends of the straps. 
 7. Now the harness is adjusted correctly, place dogbags and/or treats in the pocket. And you are ready for your next adventure! 

 

Wet conditions: When your dogs fur and the harness gets really wet. You will find the harness to be a little looser. Normally this is no problem, but if you are using the harness with a heavier Garmin GPS or a GoPro camera you may want to tighten up the additional slack. This is due to the extra weight added on top of the harness, and to ensure the stability. You only need to tighten the chest straps. Make sure to loosen them again later. 

Correct fitting of your dog harness

 

Norwegian translation: 

Montering av selen for å sikre mobilitet, stabilitet og komfort.

Korrekt justering av selen er viktig for både hundens velvære, men også for sikkerheten.

Vi justerer selen for hundens sikkerhet. Det bør ikke være for stramt fordi dette vil være ubehagelig og begrense hundens naturlige pust. Og den skal ikke være løs i noen av stroppene, fordi grener og andre elementer kan komme mellom stroppene og hunden din. Dette kan være farlig og skade hunden. Du risikerer også at hunden rygger ut og ut av selen i situasjoner der du må ha kontroll.

 

Hvordan montere HappyPaw FENRIS hundesele:

 1. Start med å løsne stroppene, så ingen av stroppene blir for stramme på hunden din.

 2. Sett selen på hunden din mens hunden er i stående stilling.

 3. Plasser den øvre delen og den nedre delen av selen i riktige posisjoner, og sjekk hvor mye slakk du trenger for å stramme en av de to stroppene foran.

 4. Stram stroppene foran (stroppene som går rundt hundens hals). Det skal ikke være et problem å ta selen av og på.

 5. Sett på selen igjen og sjekk stroppene som går rundt hundens bryst. Du bør kunne sette hånden mellom stroppen og selen uten å bruke kraft.

 6. Stram bryststroppene, og pass på at du ikke har lange løse ender på stroppene.

 7. Nå er selen riktig justert, legg poser og/eller godbiter i lommen. Og du er klar for ditt neste eventyr!

 

Regnvær og bading med hunden: Når hundene dine pels og selen blir skikkelig våt. Du vil finne selen for å være litt løsere. Normalt er dette ikke noe problem, men hvis du bruker selen med en tyngre Garmin GPS eller et GoPro -kamera, kan det være lurt å stramme opp den ekstra slakken. Dette skyldes den ekstra vekten som er lagt på toppen av selen, og for å sikre stabiliteten. Du trenger bare å stramme bryststroppene. Sørg for å løsne dem igjen senere.